MBA र MSDMG कार्यक्रमहरुमा २०८०/८१ को भर्ना सम्बन्धी सूचना

MBA र MSDMG कार्यक्रमहरुमा २०८०/८१ को भर्ना सम्बन्धी सूचना...READ MORE

बैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने सत्रान्त बाह्य परीक्षाको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना

Published 3 years ago Notice Only for Reading

बैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने सत्रान्त बाह्य परीक्षाको परीक्षा आवेदन फारम भर्ने सूचना...READ MORE

नाम दर्ता फारम (Registration Form) भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Published 3 years ago Notice Only for Reading

उपर्युक्त बिषयमा नेपाल खुला विश्वविद्यालय, व्यवस्थापन तथा कानुन संकाय अन्तर्गत वि.सं.२०७७ बर्षे सत्र भर्ना समूहमा Master of Business Administration (MBA), MS in Development Management and Governance (MSDMG), Bachelor of Law (LLB) र Bachelor of Business Science (BBS) कार्यक्रममा...READ MORE

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors