सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकाय अन्तर्गतको वि.स.२०७८ हिउँदे सत्र भर्ना समूहको अनलाइन मौखिक र लिखित प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने समय तालिका सम्बन्धी सूचना ।

सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकाय अन्तर्गतको वि.स.२०७८ हिउँदे सत्र भर्ना समूहको अनलाइन मौखिक र लिखित प्रवेश परीक्षा सञ्चालन हुने समय तालिका सम्बन्धी सूचना ।


Attachments:

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors