सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकाय अन्तर्गत भर्ना समूह वि.सं. २०७७ हिउँदे सत्र प्रथम सेमेष्टरको सत्रान्त बाह्य परीक्षाको आवेदन फारम म्याद थप गरिएको सूचना ।

सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा संकाय अन्तर्गत भर्ना समूह वि.सं. २०७७ हिउँदे सत्र प्रथम सेमेष्टरको सत्रान्त बाह्य परीक्षाको आवेदन फारम म्याद थप गरिएको सूचना ।

 

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors