बैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने LLB र BBS कार्यक्रमकाे प्रथम बर्षकाे परीक्षा तालिका

बैकल्पिक विधि अनुसार संचालन हुने LLB र BBS कार्यक्रमकाे प्रथम बर्षकाे परीक्षा तालिका 

© 2024 Nepal Open University . All rights reserved.

logo services
NOU visitors